افتخارات ما

تأسیس از سال: 1380

فروشگاه کتاب شهرکتاب اهواز درسال ۱۳۸۰ توسط برادران رنجبر تأسيس شد. انگيزه ايجاد اين کتابفروشی پاسخگويی به نياز دانش آموزان، دانشجویان و علاقه مندان کتاب دراهواز بوده و هست كه برای تهیه كتابهايشان و علم اندوزی ، به محلی نياز داشتند كه بتواند تهیه و توزيع سريع و نظام‌مند كتابهايشان را تضمين كند. اين نياز ایشان را برآن داشت تا فروشگاه خودرا در فضایی به وسعت ۲۰۰مترمربع در راستای برآوردن اهداف ياد شده تأسيس كنند. شهر کتاب اهواز افتخار همكاری با بيش از ۳۵۰ ناشر برگزيده ايران را به طور مستقیم و هزاران نشر را به صورت غیرمستقیم از مراکز پخش و با آرشیوی بالغ بر ۸۰هزار عنوان كتاب در موضوعات گوناگون تخصصی و دانشگاهی دررشته های (فنی ومهندسی ، علوم انسانی ) و عمومی (ادبی، رمان، داستان، فلسفه و عرفان، تاريخ، مدیریت، بازاریابی، روانشناسی و...) از جمله موضوعاتی است كه اين فروشگاه پخش آنها را بر عهده دارد.

FOLLOW US ON INSTAGRAM

shahreketabahvaz@

FOLLOW US ON TELEGRAM

shahreketabahvaz8@